Svenska idrottsföreningar

En idrottsförening, som även kan kallas klubb, sällskap eller sportklubb, är en typ av förening som existerar med ett syfte, att främja en specifik idrott. I många samhällen i Sverige, såväl små orter som stora städer, spelar idrottsföreningar stor roll; att vara del av en förening kan vara väldigt viktigt för barn och unga, som inte bara får ta del av en idrott. Genom att vara del av en idrottsförening får man så mycket mer. Man får motion, ett sammanhang, kanske möjligheter att utvecklas inom någon ledarskapsutbildning, och vänner.

För den som är intresserad av sport och idrottsföreningar, vilken sport en än är intresserad av, är det intressant att veta lite mer om den svenska historien gällande uppkomsten av svenska idrottsföreningar.

De första idrottsföreningarna i Sverige

Den första svenska idrottsföreningen var Uppsala Simsällskap. Föreningen Uppsala Simsällskap skapades år 1796 och är en förening för olika grenar inom simning. 1882 uppstod föreningen Gefle IF. Denna förening är en idrottsförening för många olika sporter. Dessa sporter är i dag Budo, fotboll, friidrott samt gång och vandring.

Svenska idrottsföreningar är organiserade på diverse sätt. Dels beror organisering på om föreningen är en så kallad ekonomisk förening eller ej. Om det är en ekonomisk förening innebär detta att föreningens medlemmar har en ekonomisk vinning av att vara del i föreningen. Många idrottsklubbar är istället för detta ideella föreningar. Det innebär att föreningen har ett ideellt ändamål och bedriver en icke vinstdrivande verksamhet som inte syftar till att främja ekonomiska intressen. Med detta sagt, får ändå en ideell förening som en idrottsklubb till exempel ha intäkter. Men dessa intäkter får inte göra så att föreningen går med vinst, däremot får intäkterna gå till att ungdomarna i klubben kan fortsätta att utöva sin sport.

De flesta idrottsföreningar i Sverige har flera uppdelningar. Dels är det uppdelade i olika sporter, eftersom vissa föreningar har hand om mer än en enda sport. Många klubbar har även sektioner för dam, herr, ungdom och om man har funktionsnedsättningar, det kan även finnas sektioner för olika åldrar eller till exempel vilken division som man spelar i. Många föreningar som har olika sporter bildar så kallade alliansföreningar. Detta innebär att det är flera olika självständiga föreningar, vilket innebär att de har olika styrelser och stadgar, som går samman. Detta kan ha flera olika skäl. Till exempel kan det bero på att alla föreningarna har sin plats i samma stad.

Svenska Riksidrottsförbundet

Det svenska Riksidrottsförbundet är något som de som är engagerade i en svensk idrottsförening bör känna till. Riksidrottsförbundet arbetar för alla olika idrottsföreningar runt om i Sverige. Förbundet arbetar även med att främja svenska idrottsföreningar internationellt. Detta sker bland annat genom att stödja idrottsutveckling i Sverige, bevara svensk idrottshistoria, visa på samhällsnyttan med att ha ett rikt föreningsliv och idrottsliv i Sverige, samt att företräda den samlade svenska idrottsrörelsen gentemot andra aktörer i samhället.

Svenska Riksidrottsförbundet har i dag 72 olika medlemsförbund, vilka består av totalt 20 000 olika idrottsföreningar. Det visar på att det finns ett rikt föreningsliv i Sverige!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

WPSuv