Riksidrottsförbundet – ett stöd till idrottsföreningarna

De flesta idrottsföreningar runt om i Sverige är anslutna till Riksidrottsförbundet. Nedan kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets arbete samt få svar på frågan varför idrottsföreningar väljer att ansluta sig till Riksidrottsförbundet.

Om Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet har som syfte att stödja, främja, utveckla och företräda idrottsföreningarna i Sverige i frågor som berör dem alla, både frågor som förekommer på nationell såväl som internationell nivå. Förbundets uppgift är således att stödja utveckling av idrott på olika sätt, att företräda idrottsrörelsen i olika sammanhang, sprida information om idrotten samt att på andra sätt leda och hjälpa idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet. Riksidrottsförbundet har precis som många andra riksförbund lokala avdelningar och distrikt som kan verka som länk mellan idrottsföreningarna och förbundet. I dagsläget finns det cirka 19 distriktsförbund som i sin tur omfattar cirka 20.000 idrottsföreningar.

Riksidrottsförbundet har också en handfull specifika områden som de arbetar lite extra med. Två exempel på det är barn- och ungdomsidrott och antidopning. Genom att lyfta fram några specifika områden lite extra kan de förändra hur samhället och politikerna ser på de här områdena samt ge idrottsföreningarna bättre verktyg att arbeta med frågorna på lokal nivå.

De kan också stötta föreningarna med bidrag som kan användas till lokaler och material, till exempel om er förening behöver köpa in en ny träningsbänk eller något annat träningsredskap. Eller för att föreningen ska ha möjlighet att fortsätta hyra en träningshall för sina träningar.

Anslutna idrottsföreningar

Som idrottsförening finns det inga krav på att vara ansluten till Riksidrottsförbundet. Det finns dessutom idrottsföreningar som upplever att de inte riktigt platsar inom Riksidrottsförbundet, exempelvis vissa kampsportsföreningar och cykelföreningar. Det finns en rad andra riksförbund för föreningar som inte vill tillhöra Riksidrottsförbundet. Men, de föreningar som väljer att ansluta sig till Riksidrottsförbundet är mycket positiva. De flesta anslutna föreningar pekar på att de gynnas mycket av att få hjälp från Riksidrottsförbundet och framför allt deras distrikt.

Att ansluta sig till Riksidrottsförbundet är en relativt enkel process och det går att få hjälp både från förbundets kansli och distrikten för de föreningar som kanske behöver lite extra stöd i processen. Framför allt behöver föreningarna anta stadgarna som Riksidrottsförbundet har samt uppfylla kraven från förbundets sida. Som ansluten förening kan de sedan både få stöd i hur de kan utveckla sin förening, marknadsföra sin förening och/eller sin idrottsgren, få hjälp med att utöka sin sponsorverksamhet, få bidrag till lokaler och utrustning samt mycket annat.

En annan positiv effekt för de anslutna föreningarna är att de får ta del av rabatter och erbjudanden genom förbundet. Det vill säga, det är inte bara föreningen i sig som gynnas av ett medlemskap utan också föreningens medlemmar/deltagare. De får också tillgång till en gemensam plattform och utbildningar genom förbundet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

WPSuv